Solcelleanlæg sikrer dig ren og grønt energi

Danmark oplevede i 2011 og 2012 et sandt solcelleboom, efter at en utrolig attraktiv støtteordning skabte et stort incitament for at investere i solcelleanlæg.

Dette har betydet, at du i dag altid vil kunne finde mindst et hus med solceller monteret på taget i hvilken som helst vilkårlig dansk provinsby.

Solceller og solcelleanlæg hører dog langt fra fortiden til.

Særligt grundet en ny tilskudsordning, som blev gennemført i foråret 2015, er solcelleanlæg nu igen blevet en ekstremt fornuftig investering for private danskere, som ønsker billig strøm, samtidig med at miljøet ikke belastes.

Grøn energi er god energi – men kan det også betale sig?

Det anslås, at vedvarende energikilder udgjorde 47 % af den totale elproduktion i Danmark i år 2013[1], hvilket er en stor bedrift sammenlignet med andre lande.

Solenergi var dog før i tiden forbeholdt virksomheder og offentlige institutioner, da solcellepanelerne var ekstremt dyre og krævede store investeringer, som de fleste almindelige danskere ikke havde råd til.

Grundet den hastige udvikling inden for solcellebranchen er solcelleanlæg i dag en relativ normal investering for husejere rundt omkring i Danmark.

Dette skyldes først og fremmest, at priserne generelt set er faldet til et mere overkommeligt niveau, kombineret med en øget effektivitet i selve anlæggene.

eksempel på et solcelleanlæg

Derudover har fradragsmuligheder og støtteordninger betydet, at danskerne i høj grad har taget solcelleanlægget til sig.

Denne tendens er dog også et resultat af det øgede fokus på at beskytte miljøet og forhindre den globale opvarmning. Solenergi er en af de reneste former for energi der overhovedet findes, hvorfor ejere af solcelleanlæg både kan være glade af økonomiske og miljømæssige grunde.

Der kan være mange grunde til, at man ønsker at investere i et solcelleanlæg. Typisk vil det dog være ud fra et ønske om at opnå besparelser på elregningen, hvilket bestemt er muligt. Man taler i branchen om den såkaldte tilbagebetalingstid.

Dette udtryk beskriver, hvor mange år investeringen i et solcelleanlæg er om at betale sig selv tilbage igen i form af besparelser og overskudsstrøm, som kan sælges via elnettet. Alt afhængigt af hvor og hvilket solcelleanlæg du vælger at købe, vil tilbagebetalingstiden almindeligvist ligge på omkring 7-15 år, hvorefter alt den strøm du producerer er en klækkelig fortjeneste som tak for din grønne investering.

Med en levetid på mellem 20-30 år kan et solcelleanlæg altså vise sig, at være en meget fornuftig investering set med økonomisk briller.

Ud over rent økonomiske incitamenter, kan et solcelleanlæg også betale sig på andre fronter. De fleste vil selvfølgelig være glade for de mange tusinde kroner, som man kan spare over de år, hvor solcelleanlægget er operationelt.

Men der er især en anden årsag til, at så mange mennesker vælger at investere i et solcelleanlæg, nemlig ønsket om at skåne vores miljø. I stedet for at bruge el og varme, som er produceret ved at afbrænde fossile brændstoffer som olie, kul og gas, kan man med solceller lave sin egen grønne strøm.

Som solcelleanlægsejer kan du dermed prale over, at du ikke er medvirkende til at forurene mere end højst nødvendigt.

Dette giver dig en ren samvittighed og betyder, at du gør dit til, at vi efterlader Jorden sund og rask til vores børn og børnebørn, således at de ikke er nødsagede til at mærke konsekvenserne af den globale opvarmning.

Hvad koster et solcelleanlæg – det skal du huske!

Hvis du overvejer at investere i et solcelleanlæg, vil du naturligvis være interesseret i hvad det koster i kroner og øre. Prisen vil altid afhænge af mange faktorer, hvoraf nogle af dem fremgår i vores liste herunder:

  • Din ønskede produktion af kWh
  • Hvorvidt du selv står for monteringen af solcellemoduler og inverter
  • Hvilken model du ønsker
  • Nødvendigheden af en revisor

Produktionen af kWh vil alt andet lige afhænge af din husstands samlede elforbrug, som du kan finde ved at kigge på den seneste opgørelse fra dit elselskab.

Jo mere energi du bruger, jo større et anlæg vil det kræve for at kunne dække dit forbrug.

En almindelig dansk husstand bruger i gennemsnit mellem 3-4000 kWh om året. Et gennemsnitligt forbrug som dette kan typisk dækkes ved tagmontering af et 4000W anlæg, som kan anskaffes for mellem 65.000-85.000 kr. Har du et større forbrug på eksempelvis 5000-6000 W vil et solcelleanlæg, som kan dække et sådant behov, kunne erhverves for 90-120.000 kr.

Du vil oftest købe solcelleanlægget som en del af en samlet pakke, hvori en inverter og alle materialer til brug i monteringen følger med. En inverter er en maskine, som omdanner den jævnstrøm dit anlæg producerer til vekselstrøm, hvilket er den strøm dine elektroniske apparater bruger.

Udover selve solcelleanlægget skal du også overveje hvorvidt du selv vil montere solcellemodulerne og inverteren. Dette kan være vanskeligt af flere årsager, men særligt hvis du ikke har erfaring med tagmontering samt den tekniske kundskab der kræves for at kunne opsætte inverteren korrekt.

Her kan du passende søge professionel vejledning, idet du alligevel skal have en autoriseret el-installatør til at stå for selve tilslutningen af inverteren. På den måde får du gjort det ordentligt og priserne er for det meste overkommelige.

Prisen på dit solcelleanlæg vil også afhænge af hvilken model du vælger. De nyeste og mest effektive modeller på markedet, vil typisk koste 5-10 % mere end de lidt ældre udgaver.

Dette skyldes oftest, at ny teknologi gør solcellerne bedre stand til at opfange og udnytte den energi, som findes i solens stråler. På trods af den lidt højere pris, opnår du dermed et mere tidssvarende anlæg, som sandsynligvis vil gavne dig på lang sigt, da disse anlæg som hovedregel er mere effektive og dermed producerer mere strøm.

Til sidst skal du huske, at du efter omstændighederne skal aflevere et regnskab til SKAT og udfylde den udvidede selvangivelse. Her kan du med fordel benytte dig af en revisor, som har styr på de fradrag- og skatteforhold, der er relevante i forbindelse med investering i et solcelleanlæg.

På den måde får du alle de fradrag, som du har ret til, tilmed til en billig pris. En revisor vil oftest kun skulle bruge en time eller to om året til at revidere dit regnskab, hvilket er penge, som er givet godt ud.

Disse punkter er hurtige at få styr på, hvorefter du er klar til at gå i gang med at indhente tilbud på dit nye solcelleanlæg.

[table id=17 /]

[1] https://www.energinet.dk/DA/KLIMA-OG-MILJOE/Miljoerapportering/VE-produktion3/Sider/VE-produktion.aspx

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.