overveje gulvvarme

Gulvvarme er de seneste år blevet meget populært. Det skyldes, at der er mange fordele ved gulvvarme og det er ikke så dyr en opvarmningsform, som gulvvarme har ry for at være. Nogle af fordelene er:

  • Ingen fodkulde i de kolde måneder
  • Jævn opvarmning´af hvert rum
  • Mindre varmeforbrug, så du sparer penge
  • Energibesparende varmeløsning
  • Indretning uden at skulle tage hensyn til radiatorer

Skru ned for varmen og spar penge – uden at fryse

Gulvvarme har så god en varmefordeling, at du kan skrue lidt ned for temperaturen og rummet vil stadig føles dejligt varmt. Hvis gulvvarmen i et rum er sat til 20 grader, vil rumtemperaturen føles som 2 grader højere, altså 22 grader. Den gode varmefordeling skyldes, at rummet ved brug af gulvvarme opvarmes nedefra og op – modsat radiatorer. Dette er særligt behageligt under hensyntagen til, at danskere bruger mere end 2 timer og 30 minutter foran fjernsynet hver dag. Denne gennemsnitlige siddetid bliver kun længere med populariteten af online spil og oplever endnu mere vækst siden den danske regering opgav sit monopol på online casino, poker og sportsvæddemål, der giver plads til licenserede operatører som PokerStars.

Ingen pladstagende radiatorer

Idet gulvvarme ikke kræver radiatorer, men blot en lille termostat, skal du ikke tage højde for radiatorerne i indretningen af boligen. Det giver dig større indretningsfrihed. Desuden er den lille termostat ofte trådløs, så du skal heller ikke tage hensyn til ledninger.

Ved valg af eller skift til gulvvarme opstår der mange spørgsmål og spekulationer om fx prisen, om det bør være el- eller vandbaseret, hvilken temperatur det skal indstilles til, hvad gulvet har at sige, hvordan det monteres og ikke mindst udluftes?

Først og fremmest er det vigtigt at være opmærksom på, at reaktionstiden ved indstilling af varmen tager væsentlig længere tid, end hvad man er vant til fra radiatorer. Der kan gå op til 12 timer, (alt efter, hvilket materiale rørene er lagt i) før varmen er tilpasset.

Har fjernvarmeanlægget været slukket hen over sommeren, anbefales det at skrue det langsomt op over en periode. Herved spares der flere penge og udledes mindre CO2, end hvis man skruer fuldt op fra start.

Start med en fremløbstemperatur på 30-40 grader             , og øg langsomt temperaturen i takt med, at det bliver koldere udenfor og efter behov. Når sensommernætterne begynder at blive køligere, opjusteres rumtermostaten til 17-18 grader, og når temperaturen i dagstimerne også begynder at falde, indstilles rumtemperaturen til det ønskede i vinterperioden.

Når gulvvarmen er tændt, er det vigtigt, at man fortsat lufter ud et par gange om dagen for at sikre et godt indeklima. Man behøver ikke at slukke for gulvvarmen under udluftningen, da boligens temperatur ikke når at falde i den korte periode, udluftningen varer.

Prisen på gulvvarme afhænger især af, om det skal være el- eller vandbaseret gulvvarme, og om den nuværende gulvbelægning skal brydes op. Derudover er det vigtigt at notere, at ikke alle boliger er egnet til vandbaseret gulvvarme. For at opnå den bedste komfort skal boligen være godt isoleret, da vandet til gulvvarmeslangerne ikke bliver ført frem med den samme høje temperatur som til radiatorer.

El-gulvvarme er den dyreste i drift, og de årlige driftsomkostninger antages at være 2-3 gange dyrere end vandbaseret gulvvarme. Til gengæld er el-gulvvarme både lettere og billigere at installere. Det er ikke en nødvendighed at bryde den gamle gulvbelægning op, da det sagtens kan installeres oven på det eksisterende. Pga. den tunge installationsproces ved vandbaseret gulvvarme, foretrækkes el-gulvvarme specielt på badeværelser og førstesale.

Det er mindst dobbelt så dyrt at skifte til gulvvarme, hvis gulvbelægningen skal brydes op, da udgifterne til nyt materiale og bortskaffelse af det gamle hurtigt løber op.

Ved vandbaseret gulvvarme kan det være en god idé at dele gulvvarmen op i flere, mindre kredse, så man har mulighed for at styre temperaturen i de forskellige kredse uafhængigt af hinanden.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.