Lydisolering – reducerede støjgener har stor betydning for privatlivet

Overvejer du at lydisolere dit hjem, eller er det arbejdspladsen, som står for tur?

Der er rigtig mange fordele ved at lydisolere eller ”lyddæmpe”, som det så populært kaldes i folkemunde.

Der er foretaget diverse undersøgelser, som viser, at støjgener fra veje, arbejde, naboer og andet unødig støj kan føre til stress-, søvn- og koncentrationsbesvær.

Derfor er lydisolering et genialt træk, der kan forhøje din livskvalitet, mindske risikoen for at udvikle stress samt give en bedre nattesøvn.

Hvad er støj og hvorfor er det vigtigt at undgå?

Lyd og støj er uundgåeligt i et hjem, men hvor meget lyd der skal være, kan du regulere ved isolering. Når der bliver lavet lyd, foretager lyden en rejse og skaber svingningerne i selve bygningsstrukturen, herunder vægge, gulve og loft.

Den vibration som skabes, når lyden rejser igennem strukturerne, bliver betydeligt mindre, når den eksempelvis går igennem en væg. Lydbølgerne har altså en såkaldt reduceret intensitet, når den passerer et legeme, typisk en væg eller et fundament. Derimod vil lyd, som kommer uden for den bygning du befinder dig i, kaldes ”lydoverførsel”.

Hvis du værner om dit og dine børns velvære, så er det vigtigt, at dit hus har den rette lydisolering, da det ikke kun er dig selv og familien, der skaber lydgener indenfor husets vægge.

Lyden kan som sagt også komme udefra, hvorfor det er vigtigt at etablere en fornuftig isolering, der skaber de bedste rammer for dine levevilkår.

Der er kommet et enormt fokus på at renovere større ejendomskomplekser, da aldrende bygninger ikke har samme tæthed, som tilsvarende bygninger, der etableres i dag.

Derfor gøres der alt for, at der isoleres grundigt for at forhindre støjgener i bygningerne. Et af værktøjerne der tages i brug, vil typisk være støjdæmpende asfalt på nye veje.

Der er fokus på, at lyd kan have stor påvirkning på det enkelte menneske, og netop derfor er lydisolering én af de helt store superhelte, der kan forbedre livet for mange tusinder af mennesker. Bor du i hus eller i din egen lejlighed, har du netop en gylden mulighed for at ændre dine levevilkår.

Lydisolering kan laves hurtigt, og effekten og fordelene vil du kunne mærke endnu hurtigere.

Lyden rejser – din lydisolering skal stoppe den

”R dB” er et begreb, der optræder ofte, når vi taler isolering mod lyd. Det er et mål for, hvor effektive vores gulve, døre, vægge og andre barrierer er ift. lyden der rejser igennem disse.

Lydtransmissionen måles altså i decibel (dB), og jo større transmissionstab, der er i fx en væg, jo bedre virker den som passagebarriere mod uønskede støjgener. Transmissionstabet varierer afhængigt af frekvensen, hvilket typisk er større ved højere frekvenser.

Når der laves lyd i dit hjem, rejser eller transmitteres lyden på to forskellige måder, nemlig via luftlyd eller trinlyd. Luftlyden er som nævnt den lyd, der transmitteres igennem luften og kommer fra fx tale, højttalere eller maskiner som hårde hvidevarer. Trinlyd er lyde, der stammer fra trin eller banken – denne rejser også igennem vægge og gulve.

Når der skal isoleres mod netop luftlyd fra andre rum i bygningen, er det bygningsdelens tæthed og vægt, der er afgørende. En tung væg, som er muret, lydisolerer bedre end en fx en tynd skillevæg. Så har du skillevægge imellem dine børns værelser, vil lyden have nemmere ved at trænge igennem, og altså støje mere end hvad godt er for dine børn.

Sådan dæmper du støjen i dit hus

Der er mange forskellige måder at lydisolere dit hus på. Gør du det selv, skal du vide hvilke slags lyde, der bevæger sig rundt i huset.

Det kan være svært for en ikke-faglært person at skelne mellem de forskellige lyde, og det er derfor i høj grad anbefalelsesværdigt at få udført arbejdet professionelt.

Ikke desto mindre for, at det bliver korrekt udført, så du og din familie får de bedst mulige levevilkår i jeres bolig, hvor I trods alt opholder jer en stor del af jeres dag. Navnlig når I sover, hvilket er basis for, hvordan den næste dag bliver.

Der vil typisk ses på flere parametre, når dit hus eller lejlighed skal isoleres. Isoleres der imellem hvert rum og hver etage, hvis du bor i et etagehus, vil det helt konkret betyde, at I kan larme mere uden at genere hinanden. Dette kan ofte opnås vha. metoder som tætning af alle utætheder med en ekstra væg, et ekstra loft eller et ekstra gulv.

De mest almindelig typer af isolering er:

  • Lydisolering af væg
  • Lydisolering af gulv
  • Lydisolering af loft
  • Lydisolering af stue
  • Lydisolering af tag

Hvad koster lydisolering? / Lydisolering pris

Prisen på total lydisolering af dit hus varierer naturligvis afhængigt af størrelsen på huset og husets stand. Derfor vil det som udgangspunkt være en individuel pris, når der ses på de fantastiske muligheder, som gemmer sig i lydisolering.

Prisen vil typisk være beregnet ud fra din konkrete bolig og de forhold, som gør sig gældende for boligen.

Du skal se det som en investering i livskvalitet, som øjeblikkeligt betales tilbage i form af en dejlig lang nattesøvn. Slut med støj fra vej og naboer – du kan sove trygt og rart, og dit hjem vil føles som et helt nyt sted uden unødig larm.

Lydisoleringen fås i prisklasser til alle, lige fra luksus til budget. Du bestemmer selv kvaliteten, men effekten er stor uanset hvilken løsning, du ender med at vælge.

Der er stor konkurrence på markedet blandt håndværkerne, og derfor er priserne også særdeles konkurrencedygtige. Du kan dog med fordel let indhente tre tilbud på nettet for så at vælge den bedste til dit behov.

Yderligere er lydisolering typisk noget, der kan laves på forholdsvis få dage, og der udvises stort hensyn og forståelse for privatlivet, når arbejdet udføres.

Lydisolering er ligesom mange andre former for renovation af dit hjem ikke nødvendigvis en uoverkommelig dyr affære. Med lydisolering er der tale om løsninger, der er til at betale, og som ikke vælter budgettet.

Ved at få det udført af professionelle fagkyndige, kan du trække det fra i skat. Når du foretager energiforbedringer i dit hus, kan du trække en tredjedel af udgifter til håndværkerens løn fra.

Læs mere om regler for håndværkerfradrag på skats hjemmeside.

Find den rigtige løsning til netop dit hjem og få et uforpligtende tilbud til at optimere dine levevilkår.

[table id=21 /]

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.