Hvad koster et nyt tag?

Der kan være mange grunde til, at dit tag i den nærmeste fremtid bør udskiftes. En af de mest normale årsager er, at dit tag med årene er blevet utæt. Dette kan betyde, at isoleringen bliver våd og dermed kan man risikere, at der udvikles skimmelsvamp, hvilket ingen naturligvis ønsker. Derudover vælger flere at skifte tag, når det er blevet for slidt, eller hvis vedkommende mener, at noget andet er pænere end det nuværende.

I Danmark oplever vi i disse år kraftigere storme, hvilket uheldigvis også kan have betydning for, hvornår man bliver nødt til at skifte taget ud. Det siger sig selv, at man bør investere i et nyt tag, hvis en vinterstorm har raseret huset og beskadiget din nuværende tagkonstruktion – de fleste vil gerne have et tag over hovedet. Selv små storme eller en kraftig kuling kan dog betyde, at slidte og gamle tagsten/tagplader river sig løs og falder til jorden.

Særligt ved tagsten og tagplader af ældre dato kan produktionen af disse været indstillet, hvorfor det er en nødvendighed, at man skifter hele taget, så tagstenene og pladerne passer sammen..

Husejere kan derfor blive tvunget til at skifte taget, når vejret ikke viser sig fra sin bedste side. Der er dog også mange, som helt frivilligt investerer i et nyt tag, enten grundet et ønske om et pænere hus eller fordi at huset med et nyt tag er mere værd i forbindelse med et salg.

Lad de professionelle lægge taget

Det ses fra tid til anden, at private selv forsøger med at lægge deres nye tag. Dette er dog forbundet med store risici for fejl og mangler, som kan have enorme konsekvenser. Der går mange historier om, at en skævt placeret tagplade eller lignende har resulteret i, at der er trængt vand igennem isoleringen, hvilket kan ende helt galt.

Skrækscenariet er nemlig, at der begynder at komme mærker på loftet, som kan ødelægge det fuldstændigt. Derudover risikerer man, at der udvikles skimmelsvamp i isoleringen eller andre loftelementer. Skimmelsvamp kan som bekendt være årsagen til alvorlige sygdomme for både børn og voksne, hvorfor det kan være nødvendigt at foretage et omfattende indgreb for at bekæmpe udviklingen af skimmelsvampen.

Dette er nogle af de risici, som der findes i forlængelse af udskiftningen af det gamle tag, hvorfor det altid anbefales, at man hyrer professionelle til denne type arbejdsopgaver, da risikoen for kostbare fejl og mangler alt andet lige reduceres, hvis dit nye tag lægges af erfarne fagfolk.

Prisen for nyt tag

Når taget skal skiftes, vil prisen være det springende punkt for de fleste. Dette giver sig selv, da et nyt tag kan være en dyr omgang, alt afhængigt af hvilket materiale man ønsker. Du skal dog være opmærksom på, at valget af et nyt tag skal ses som en investering, som holder mellem 25-70 år afhængigt af hvilken løsning du vælger. Der findes mange forskellige former for tag og belægning – vi har samlet nogle af de mest almindelige her:

  • Cementtagsten
  • Eternitplader
  • Skifereternit
  • Stål­plader
  • Teglsten
  • Tagpap
  • Zink
  • Stråtag

Priserne kan variere meget. I den billige ende finder vi tagpap, som i nogle tilfælde vil koste omkring 200 kr. pr kvm. Ligeledes kan man finde tagtyper i den lidt højere prisklasse. Som eksempel her kan nævnes skifereternit, som kan findes til en kvadratmeterpris på 1.700 kroner. Skal man ud og investere i et nyt tag, kan man finde mange forskellige tagformer i dette prisinterval, eksempelvis teglsten, som ligger på omkring 1.200 kr. pr. kvadratmeter.

Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at priserne sjældent er faste, og at de ofte vil blive tilpasset til den enkelte situation. Eksempelvis spiller hældningen af taget en rolle for prisen, da det er lettere for håndværkerne at lægge tag på en flad, vandret overflade. Dette betyder altså, at hvis taget skal hælde meget, så vil prisen være højere, da dette er en mere krævende og avanceret opgave.

Håndværkerne skal derfor bruge flere eller andre materialer. Derudover vil de ligeledes skulle bruge flere timer på taglægningen, som selvfølgelig også vil have en betydning for prisen. For nogle vil prisen for et nyt tag virke afskrækkende, men man skal huske, at det er en investering, som fremtidssikrer dit hus og øger dets værdi for potentielle købere.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.