Hulmursisolering er det bedste du kan gøre for dit varmeforbrug

Oplever du en varmeregning, der er højere, end hvad den burde være? Og bor du i et hus af lidt ældre dato? Så kan det meget vel være, at din bolig trænger til en hulmursisolering.

En hulmursisolering lægger låg på dit energiforbrug og gavner indeklimaet og miljøet omkring dig. Det siges at være det bedste, du kan gøre for dit energiforbrug, hvor du øjeblikket kan se den gavnlige effekt – også rent økonomisk.

Ud over den kontante besparelse på varmeregningen, vil en hulmursisolering også forbedre indeklimaet i dit hus – hvilket betyder at luften bliver mere tør og lun. Desuden forsvinder de muligheder, der er for, at der kan opstå fugt, skimmelsvamp og råd.

Den øjensynlige lavere varmeregning er ikke den eneste gevinst, du får ud af at hulmursisolere din bolig. Faktisk er det med til øge værdien på din bolig, da det medvirker til, at du får en bedre energimærkning.

Et hus med et stort varmeforbrug og et dårligt energimærke er sværere at sælge, hvilket en hulmursisolering er et godt træk imod.

Her i landet er der rigtig mange huse, som er bygget således, at de har en ydervæg, som består af to mure; en indvendig- og en ydermur.

Imellem de to mure er det såkaldte hulrum, hvilket er det, der skal isoleres for at nedsætte dit varmeforbrug.

I forhold til den investering, som det er foretage en hulmursisolering, så er udgiften meget lille. Det er forholdsvist nemt og ret billigt, hvis dit hus ikke er isoleret. En isoleringsopgave som denne skal som udgangspunkt udføres af erfarne folk, da det er vigtigt, at man ved, hvad man laver.

En hulmursisolering skal udføres korrekt, da den ellers ikke vil slutte tæt, og der kan opstå steder, hvor varmen kan fosse ud.

Derfor skal du hulmursisolere

Der er mange fordele ved en hulmursisolering heriblandt et betydeligt lavere energiforbrug, bedre indeklima, hvilket er godt for miljøet, og så gavner det sågar din økonomi.

Er din bolig bygget op på sådan måde, at dine mure har et hulrum, vil det være en rigtig god og yderst fornuftig ide at få foretage en hulmursisolering. Det bliver udført på den måde, at professionelle håndværkere fjerner nogle af murstenene eller borer et hul i facaden – for derefter at sprøjte isoleringsgranulat, som er isoleringsmateriale, ind i hulmuren.

Ud over den førnævnte økonomiske gevinst, er der andre tydelige effekter, der gavner både dig selv, men også miljøet. En hulmursisolering sætter en stopper for træk fra utætte vægge, reducerer kuldestråling og kuldenedfald fra kolde overflader, linjetab og sorte striber forsvinder, risikoen for at der opstår fugtskader og skimmelsvamp mindskes kraftigt, dit CO2-udslip reduceres og du gør dermed noget godt for klimaet udenfor din bolig.

Sådan kommer du i gang med dit hulmursisoleringsprojekt

For det første skal du have styr på, hvilken løsning der er optimalt for dit hus. Derfor er det på sin plads at få en professionel vurdering af, hvad der bedst kan betale sig.

Dette kan du almindeligvis få hjælp til igennem byggesagkyndige, energirådgivere eller en konsulent, som har forstand på netop hulmursisolering. Vedkommende vil derefter gennemgå huset for at se, hvor der kan være utæt og hvor din mur trænger til en kærlig håndværkerhånd.

Yderligere bør du kontakte dit forsikringsselskab, hvis der skulle opstå eventuelle skader i forbindelse med hulmursisoleringen. På den måde kan du vide dig helt sikker, da din forsikring dækker eventuelle skader, selv om det ikke sker ofte.

Men har du ikke givet besked til dit forsikringsselskab, før du har påbegyndt en hulmursisolering, så dækker de ikke eventuelle skader på dit hus.

Herefter skal du finde ud af, hvor det kan svare sig at isolere. Skal det være hele huset eller bare et par vægge. Det kan din energikonsulent også hjælpe med. Der kan foretages en såkaldt termografering, som netop vil afsløre, hvor der kan være utætheder og behov for en isolering af hulmuren.

Med en termografering kan det samtidig dokumenteres, at arbejdet er udført korrekt – hvilket er vigtigt for dig som boligejer, da du højst sandsynligt ikke har de nødvendige kompetencer til at tjekke efter, om det er udført ordentligt. Det er din kvalitetssikring, om man vil.

Dernæst skal der vælges materialer til arbejdet. Den mest anvendte granulattype er mineralgranulat, som bliver sprøjtet ind i hulmuren. Der kan også anvendes papiruld eller perlite, som er et granulat, der kommer af en vulkansk bjergart.

Her kan dog være flere ting, du skal være opmærksom på, når du vælger. Er facaden meget udsat for slagregn, kan der være risiko for, at isoleringsmaterialet falder sammen inde i væggen og ikke isolerer optimalt.

Det kan derfor med fordel svare sig at få udført hele arbejdet af professionelle, som har erfaring inden for valget af materialer. Det betaler sig altså i høj grad, at lade fagkyndige folk ordne isolering for dig.

Hulmursisolering Pris – hvad koster en hulmursisolering?

At få lavet en hulmursisolering er ikke gør-det-selv arbejde. Du bør derfor indhente nogle tilbud, hvilket du kan gøre ganske uforpligtende.

Beslut dernæst, hvilken løsning du vil have og lad så håndværkerne klare jobbet for dig. Det betaler sig på både den korte og den lange bane, så længe det bliver korrekt udført. Sørg for at lave en kontrakt med det pågældende firma, som du har valgt på baggrund af, at det dem, du har mest tillid til.

Det er ikke altid, at det er det billigste, der er det bedste. Men har du lavet en kontrakt, har du papir på, at du har fået udført arbejdet professionelt.

Når du skal lægge dit budget for din hulmursisolering, skal der ses på, hvor stor din bolig er, og hvor meget der skal isoleres. Vi vil i dette eksempel tage udgangspunkt i et hus på ca. 130 kvm i grundplan, som har to gavle, der skal isoleres.

Det er derfor ikke hele huset, der er tale om i dette tilfælde. Prisen for isolering af de to gavle vil ligge på anslået pris af ca. 10.000 kroner.

Dog medfører isoleringen en årlig besparelse på ca. 2.000 kroner, som jo er betalt hjem efter fem år. Herefter er det penge lige i lommen, som du kan bruge på dig selv.

Kan du også se fidusen i at få lavet en hulmursisolering? Få 3 uforpligtende tilbud på netop din bolig. Det betaler sig!

[table id=20 /]

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.